Limak Vakfı
HAKKIMIZDA

Limak Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Hakkında

Vakfın kuruluş amacı hızla küreselleşen günümüz dünyasında toplumumuzun genç ve dinamik potansiyelini nitelikli insan gücüne dönüştürerek sahip olduğumuz üstünlüğü çok daha büyük ve belirleyici bir güç haline getirebileceği gerçeğine dayanmaktadır. Vakıf, faaliyetlerini bu amacı gerçekleştirmek için en değeli yatırımın insana yapılacak yatırım olduğu bilinciyle ve ‘gençlik, gelecektir’ anlayışıyla öncelikli olarak eğitim odaklı, güçlü, çağdaş, saygın bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesiller yetiştirmek üzerine inşa etmektedir.

Bu kapsamda Vakfın amaç ve faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

Eğitim, kültür, sanat, çevre ve sağlık alanlarında yatırımlara yönelik çalışma yapmak, faaliyetlerde ve hizmette bulunmak, projeler geliştirmek ve bu tür faaliyetleri ve projeleri desteklemek
  • Ülkenin eğitim, kültür ve sanat düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak
  • Uygun görülecek yer ve şekillerde kültür, sanat, eğitim ve sağlık tesisleri kurmak, donatmak, işletmek, kurulmuş ve kurulacak kültür, sanat, eğitim ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak
  • Uygun görülecek yerlerde okul, kütüphane, enstitü, atölye, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu, aşevi, huzur veya bakımevi rehabilitasyon merkezleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ilgili kamu kurumlarına devretmek
  • Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak
  • Kültürel aktiviteler düzenlemek veya düzenlenen aktivitelere destek olmak
  • Ülkenin eğitim, kültür ve sanat düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak

 

Mütevveli Heyeti

Ebru Özdemir

M. Serhan Bacaksız

Batuhan Özdemir

T. Serdar Bacaksız

Yönetim Kurulu

Ebru Özdemir- Başkan

M. Serhan Bacaksız - Başkan Yrd.

Eda Yeğinaltay Kurt - Üye

Denetim Kurulu

Batuhan Özdemir

M. Serhan Bacaksız

Ramazan Şahin

HAKKIMIZDA