Limak 2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporu GRI onaylı ola

Limak 2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporu GRI onaylı olarak yayınlandı.


Çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda pozitif bir etki yaratmayı hedefleyen Limak, 2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu hazırlanan rapor GRI tarafından da onaylandı.

Söz konusu rapor ile birlikte, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlardaki faaliyetlerinin; katılımcı, açık ve şeffaf yönetim ilkeleri esas alınarak paydaşlar ile paylaşılması amaçlanıyor. Rapor aynı zamanda Limak’ın 2014 yılında imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) prensiplerine uyumla ilgili çalışmaları da içeriyor. Limak, kurucu değerlerine bağlı kalarak geliştirmiş olduğu ortak stratejiler ile birlikte, faaliyet gösterdiği her bir sektör için geçerli olan kilit başarı göstergelerini, titiz bir çalışmayla yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirerek, önümüzdeki dönem yol haritasını belirledi.

Sürdürülebilirlik raporu için: https://lnkd.in/gdRVJa6