SDG Impact Accelerator Projesi İmza Töreni Gerçekleştir

SDG Impact Accelerator Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi / Signing Ceremony of the SDG Impact Accelerator


T.C. Dışişleri Bakanlığı, Bill&Melinda Gates Vakfı, UNDP ve Limak Vakfı ortaklığında hayata geçirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Etki Hızlandırıcı projesinin (SDG Impact Accelerator) imza töreni Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda  düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Küresel kalkınma gündeminde bir ilk olacak Etki Hızlandırıcısı, BM tarafından belirlenen küresel hedeflere ulaşılması amacıyla kamu-özel sektör ve sivil toplum arasında sürdürülebilir bir iş modeli üzerinden tasarlanmış etkin iş birliğini öngörüyor.

“SDG Impact Accelerator’ın Türk özel sektörünü, en az gelişmiş ülkelere destek konusunda daha fazla teşvik edeceğini ümit ediyorum. Ayrıca bu proje Türkiye’nin SDG uygulamalarına çok daha fazla katkı sunabilmesine olanak sağlayacak ve ülkemizin bu konudaki öncü rolünü pekiştirecektir”. 
Ebru Özdemir, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

The signing ceremony of the SDG Impact Accelerator Project to be performed in cooperation with the Turkish Ministry of Foreign Affairs, Bill&Melinda Gates Foundation, UNDP and Limak Foundation took place in Ankara at the Turkish Ministry of Foreign Affairs. The Impact Accelerator aims to establish an effective mechanism between the public administration, the private sector and civil society in responding to development challenges that the world faces today. 

“I strongly believe SDG Impact Accelerator Project will enhance Turkey’s role in global humanitarian innovation and reinforce Turkey’s contribution to global SDG Agenda. I hope Limak’s participation as a business partner will encourage more private sector companies to take action towards development agenda in the Least Developed Countries -LDC” 
Ebru Özdemir, Chair at Limak Foundation